Vi redovisar
klimatavtry-
cket
på alla
förpacknin-
gar

Article By Malin Göransson

Mar 7, 2022

"Vi tror på transparens för klimatsmarta val" - Sproud redovisar klimatavtrycket på alla förpackningar

Sproud är Changemakers with a Purpose. Att utmana det rådande och öka transparensen inom livsmedelssektorn är drivkraften bakom Sprouds senaste hållbarhetsinitiativ – att märka alla sina produkter med dess faktiska klimatavtryck. Istället för schablonberäkningar som är normen i branschen idag baseras Sprouds siffror på deras egna primärdata.

Sproud föddes ur hållbarhetsfrågan med en vision om att göra världen bättre - en ärtbaserade dryck i taget. En del i arbetet är att öka transparensen gentemot konsumenter så att det blir enkelt att göra klimatsmarta val direkt i livsmedelsbutiken. Sproud har sedan starten beräknat klimatavtrycket på sina produkter med hjälp av CarbonCloud. Nu tar man nästa steg och trycker klimatavtrycket på sina europeiska och brittiska förpackningar.

 - Vi är stolta över vårt klimatarbete och Sprouds låga klimatavtryck. Vi har inget att dölja. Tvärtom så har vi gjort medvetna val avseende allt från inköp av råvaror till förpackning och vi mäter vårt klimatavtryck noga. Vi vill märka ut det på våra förpackningar för att konsumenter med enkelhet ska kunna ta klimatsmarta beslut direkt i butik. Att utöka andelen plantbaserad kost är en viktig pusselbit för att möta världens klimatutmaningar säger Sara Berger, VD på Sproud.

Det beräknade klimatavtrycket inkluderar alla delar av livsmedelskedjan, från odling, produktion och transporter av råvaror till klimatavtrycket för förpackningen och transport till butik. Som konsument får du tillgång till produktens livscykelanalys i CarbonClouds ClimateHub genom ett enkelt knapptryck. 

I hubben kan konsumenterna se klimatavtrycket för samtliga av Sprouds produkter i nyckelmarknaderna Sverige och Storbritannien. I databasen kan man dessutom jämföra klimatavtrycket mellan olika produkter för att enklare kunna välja det mest klimatsmarta alternativet. Sproud Vanilla, som lanserades i slutet av februari, var den första produkten att märkas med sitt klimatavtryck direkt på förpackningen. Övrigt sortiment från Sproud följer under våren.

 - I vår klimatdatabas kan man se var i livscykeln som klimatavtryck genereras. Det finns många medvetna konsumenter som vill se exakt vad i produktionskedjan som genererar CO2e-utsläpp. Man kan också se skillnader mellan produkter på olika marknader där t.ex. påverkan från jordbruk skiljer sig på grund av olika förutsättningar för odling, säger Erik Edlund, VP of Science på CarbonCloud

CarbonCloud främjar inte bara klimattransparens utan är också ett centralt verktyg för Sproud i sin strävan att ständigt minska klimatavtrycket på sina produkter. Så fort en förändring i produkten eller produktionen sker revideras klimatavtrycket i databasen och man kan också följa hur alla beräkningar gjorts.

- Vi visar inte enbart våra siffror utan är även transparenta med datan bakom dem och hur klimatavtrycket räknas fram. Det är otroligt talande att jämföra Sproud med andra mejeriprodukter. Genom att välja Sproud Vanilla istället för Svensk komjölk, 3% fett är CO2e-utsläppet minst 75% lägre. Denna typ av jämförelser hjälper konsumenten förstå vilken klimatpåverkan olika livsmedel har, avslutar Sara Berger. 

Se Sprouds produktsida på CarbonCloud där våra produkters verifierade klimatavtryck ligger publicerade:
Sproud · Climate footprints | CarbonCloud 

Om Carbon Cloud
CarbonCloud översätter kunskap från decennier av klimatforskning till handlingsbara insikter för livsmedelsindustrin genom en skalbar SaaS-plattform och världens största dataset med koldioxidavtryck. Vår lösning ger företag av alla storlekar möjligheten att öka transparensen genom hela sina distributionskedjor, i real tid, och på alla operativa nivåer. CarbonClouds kundportfölj inkluderar några av de mest engagerade livsmedelsföretagen från hela världen och grundades i Göteborg. 

Besök CarbonClouds hemsida för mer information: www.carboncloud.com


Kontakt:
Michael Helander
Director of Marketing & Communications, CarbonCloud
+46 76 876 85 53
michael.helander@carboncloud.com

Related
Articles

Get inspired with out Sproud recipes.

View MoreMore

Join Our Community